DrontenKoi
 

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.drontenkoi.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Drontenkoi streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Drontenkoi niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Drontenkoi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Drontenkoi en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Drontenkoi garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Drontenkoi te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Drontenkoi heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Drontenkoi aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alle publicaties en uitingen van Drontenkoi zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Drontenkoi daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.